Hiển thị một kết quả duy nhất

50.000 VNĐ120.000 VNĐ
70.000 VNĐ120.000 VNĐ
70.000 VNĐ120.000 VNĐ