Cường lực Motorola S20 Pro dẻo Nano

50.000 VNĐ

Cường lực dẻo Motorola S20 Pro
_ Dán full trong suốt không viền đen (không bị che hiển thị như kính cường lực có viền đen)
_ Không mẻ vỡ trong quá trình sử dụng như kính

Danh mục: