Dán Paperlike nam châm Lenovo Pad 2024 – Pro 12.7 – Pad Plus 2023 – Pad Pro 2021 – Pad Pro 2022

150.000 VNĐ

Dán Paperlike nam châm Lenovo Pad 2024 – Pad Plus 2023 – Pro 12.7 – Pad Pro 2021 – Pad Pro 2022
_ Thiết kế đúng chuẩn dành cho các dòng Lenovo Xiaoxin Pad
_ Khoét vị trí camera
_ Là loại tấm dán nam châm tiện lợi
_ Tạo cảm giác dùng bút trên màn hình như viết trên giấy
Nhược điểm : Làm giảm độ sáng màn hình (cần tăng độ sáng máy) và ngòi bút nhanh hao mòn