Kính camera Xiaomi Mi 10

Linh kiện thay thế dành cho Xiaomi Mi 10
_ Mặt kính camera (không phải miếng dán)
_ Độ hoàn thiện rất tốt