Ốp lưng HTC U Ultra Imak – Tặng iRing và Dán Imak

Ốp lưng HTC U Ultra Imak – Tặng iRing Imak

_ Ôm khít máy

_ Thiết kế đúng chuẩn

_ Không ảnh hưởng tới tính năng bóp viền của máy

_ Cảm giác cầm nhẹ nhàng, chắc chắn

_ Sản phẩm thương hiệu cao cấp

_ Tặng kèm Iring và miếng dán màn hình Imak